Ukrainagruppa

UkrainaGruppa

Ukrainagruppa, som i 2014 endret navn fra Norges Fredslags Ukrainagruppe, har siden 1997 arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn rundt gruvebyen Antratsit i Øst-Ukraina. Vi støtter også kvinner som arbeider for utvikling av et demokratisk Ukraina gjennom nettverket Women for the future”. Ukrainagruppa er en selvstendig organisasjon med nær fredspolitisk tilknytning til Norges Fredslag.