• Livsmestring

  Livsmestring

  Ukrainagruppa har støttet barn og ungdom fra Øst-Ukraina gjennom 20 år ved flere skoler og institusjoner. Les Mer...
 • Inkludering

  Inkludering

  Ved prosjektet "Nøkkel" inkluderes barn med ulike funksjonsnedsettelser i den ordinære Skole 5 i Antratsit. Les Mer...
 • Optimal utvikling

  Optimal utvikling

  Gjennom programmet ICDP trener vi lokale veiledere til å spre forskningsbasert omsorg rettet mot barn som gir optimal utvikling Les Mer...
 • Kjærlig stimuli

  Kjærlig stimuli

  Foreldreløse spedbarn ved Antratsit sentralsykehus får nødvendig omsorg og stimuli takket være to dyktige fagpersoner som er ansatt gjennom Ukrainaprosjektet. Les Mer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Velkommen til Ukrainagruppa

Ukrainagruppa, som i 2014 endret navn fra Norges Fredslags Ukrainagruppe, har siden 1997 arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn rundt gruvebyen Antratsit i Øst-Ukraina. Vi støtter også kvinner som arbeider for utvikling av et demokratisk Ukraina gjennom nettverket Women for the future”. Ukrainagruppa er en selvstendig organisasjon med nær fredspolitisk tilknytning til Norges Fredslag.

Vårt motto er:

”Skaper vi menneskeverd skaper vi fred”
(Nordahl Grieg)

Utgangspunket for vårt arbeid er FNs konvensjoner om barns rettigheter, funksjonshemmedes rettigheter og kvinners rettigheter.

Vi arbeider for fred, forsoning og rettferd gjennom praktisk arbeid, med fokus på økt forståelse mellom mennesker, demokratisering, menneskerettigheter og menneskeverd.

Kontonummer: 2510 197 3517

Vipps: 93767

Logg inn