Om Ukrainagruppa

Ukrainagruppe har siden 1997 arbeidet for å bedre situasjonen for barn i en utsatt situasjon rundt gruvebyen Antratsit i Øst-Ukraina. Vi støtter også kvinner som arbeider for utvikling av et demokratisk Ukraina gjennom nettverket ”Women for the future”.

Vårt formål er:

”Arbeid for fred, forsoning og rettferd gjennom praktisk arbeid, med fokus på økt forståelse mellom mennesker, demokratisering, menneskerettigheter og menneskeverd.”

Logg inn