Velkommen til Ukrainagruppa

Ukrainagruppa, som i 2014 endret navn fra Norges Fredslags Ukrainagruppe, har siden 1997 arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn rundt gruvebyen Antratsit i Øst-Ukraina. Vi støtter også kvinner som arbeider for utvikling av et demokratisk Ukraina gjennom nettverket Women for the future”. Ukrainagruppa er en selvstendig organisasjon med nær fredspolitisk tilknytning til Norges Fredslag.

Vårt motto er:

”Skaper vi menneskeverd skaper vi fred”
(Nordahl Grieg)

Utgangspunket for vårt arbeid er FNs konvensjoner om barns rettigheter, funksjonshemmedes rettigheter og kvinners rettigheter.

Vi arbeider for fred, forsoning og rettferd gjennom praktisk arbeid, med fokus på økt forståelse mellom mennesker, demokratisering, menneskerettigheter og menneskeverd.

Kontonummer: 2510 197 3517

Vipps: 93767

Logg inn