ICDP - Et utviklingsprogram

ICDP (International Child Development Program)

På bakgrunn av Ukrainagruppas observasjoner av omsorgspersoners tilnærming til utsatte barn i Ukraina, har vi funnet ICDP som en ideell metode med tanke på å bedre forholdene for barna. I Sovjet-tiden var den anvendte tilnærmingen i forhold til barnas utvikling basert på den kollektivistiske tanken. Et viktig mål var da å oppdra barn til lydighet. Metoden som her ble brukt var ikke å ta barnet opp når det gråter, da de fryktet for utvikling av hysteri. Barna skulle ha mat og stell hver tredje time uavhengig av barnets individuelle behov.
Vi vet nå at barn som ikke opplever at deres behov blir møtt heller ikke utvikler selvtillit. Det vi i Ukrainagruppa har sett etter mange års tilstedeværelse i landet, er at mange utsatte barn er sårbare og lett blir ofre for kriminalitet, prostitusjon og stoffmisbruk. Vi hører få historier om barnehjemsbarn der de som voksne står opp for seg selv og kjemper for en bedre tilværelse.
Vi har ofte møtt deterministiske holdninger i tro på barnas utviklingsmuligheter blant ansatte ved ulike barneinstitusjoner. Dersom far eller mor er alkoholiker eller kriminell møter vi ofte en forventning til at også barnet følger foreldrenes veivalg, fremtiden er altså forehåndsbestemt.

 

 
I 2008 arrangerte Norges Fredslags Ukrainagruppe konferansen ”Little things, big changes” støttet av den Norske Ambassaden i Ukraina. Psykolog phD. Nicoletta Armstrong, som nå er generalsekretær for ICDP International, deltok på konferansen. Mange deltagere som arbeidet med barn ble inspirert og ønsker mer opplæring i ICDP metoden. I år fikk vi midler fra Den Norske Ambassaden i Ukraina til å gjennomføre veilederkurs i Antratsit.
Den første av to ICDP workshops ble holdt i Antratsit i siste uke av mars 2013. Den ble ledet av PhD Nicoletta Armstrong, med bistand fra psykolog Oksana Isaeva, fra Nizhneynovgorod i Russland. 30 mennesker deltok. Dette var blant annet overlegen og ansatte fra Antratsit sykehus, flere lærere og psykologer fra Skole 5 i Antratsit og fra Richeva internatskole kom en lærer og en psykolog. I tillegg deltok tre fagpersoner fra Voinicel senter for Early Intervention i Kishinev, Moldova. Workshopen skapte mye entusiasme og det ble lagt planer for pilotprosjekter ved flere institusjoner i området. Den andre workshopen er planlagt å finne sted i oktober. Deltagere som gjennomfører kurset vil bli sertifiserte ICDP veiledere. Det innebærer at de selv kan holde kurs for foreldre, kollegaer og andre omsorgspersoner.

 

Se mer om ICDP på: www.icdp.info

Logg inn